top of page
Persoon die hand naar de camera richt

SAFEHAVEN

Een platform met informatie, verhalen en projecten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

UITDAGING

DIENSTEN

Hoe kunnen we de stap naar hulp en erkenning voor seksueel trauma laagdrempeliger maken en meer bewustzijn rondom seksualiteit creëren om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen?

  • Doelgroeponderzoek

  • Gedragsonderzoek

  • Social design

  • Projectontwikkeling

  • Project facilitatie

RESULTAAT

Een platform met informatie, verhalen en projecten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is vandaag de dag nog steeds een groot taboe. Gelukkig zijn er steeds meer plekken waar je terecht kan als je dit hebt meegemaakt, maar nog altijd krijgen slachtoffers te maken met schaamte en schuld vanuit de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat de stap naar hulp voor veel slachtoffers erg ingewikkeld en pijnlijk is. 

In het najaar van 2020 besloten we onderzoek te doen naar dit thema en zijn we met verschillende mensen in gesprek gegaan om erachter te komen waar precies de pijnpunten liggen bij deze doelgroep.

Logo SafeHaven

PROBLEEMANALYSE

In onze gesprekken met mensen die een seksueel trauma hebben meegemaakt, merkten we dat veel van hen worstelen met het vinden van de juiste hulp, maar ook met de erkenning dat ze iets traumatisch hebben meegemaakt en dat hulp nodig is. Wat doe je als je niet weet waar je hulp moet zoeken, als je op hulp wacht of als je niet eens weet dat wat je hebt meegemaakt effect heeft op je mentale en fysieke gezondheid en welzijn? 

Daarom startten we SafeHaven; een platform met informatie, ervaringsverhalen en een community voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

PRAKTIJKONDERZOEK

Voor het project hebben we met meer dan 20 mensen diepte-interviews afgenomen en ervaringsverhalen opgehaald voor op het platform. Daarnaast hebben we intensief onderzoek gedaan naar de behoeften van deze doelgroep, de context van dit vraagstuk en de visie van de maatschappij op dit thema. In het onderzoek kwam onder andere naar voren dat slachtoffers vaak niet weten wat hun rechten zijn als ze een vorm van seksuele grensoverschrijding meemaken, niet genoeg informatie hebben over een eventueel aangifteproces en niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp en/of het delen van hun verhaal. Vanuit het principe 'sharing is caring' hebben we een multifunctioneel platform opgezet waar vooral het delen van informatie en ervaringen centraal staat. 

Image by David von Diemar

Door SafeHaven heb ik eindelijk de stap durven zetten om aan mijn familie te vertellen wat er zo lang geleden is gebeurd. Ook ben ik in therapie gegaan. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn.

Groep jonge mensen die wijzen naar een laptop waar iemand op staat.

DOMINO-IMPACT

Dankzij onze samenwerking van Grensverleggers heeft SafeHaven sinds 2021 de kans gekregen om groepen jongeren namens de stichting i.o. aan het project te laten deelnemen. Zo heeft is er een domino effect van impact ontstaan. De deelnemers van Grensverleggers die namens SafeHaven meedoen hebben onder andere een kaartspel ontwikkeld om het gesprek over seksualiteit met elkaar aan te gaan, een documentaire gemaakt over persoonlijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en de hulpverlening en een brochure gemaakt met tips hoe hulpverleners die niet gespecialiseerd zijn in traumaseksualiteit het beste kunnen omgaan met iemand die dit heeft meegemaakt. Zo zet de impact zich steeds weer voort. 

BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. 

bottom of page