top of page
Persoon in Jurk met voet in de lucht

GRENSVERLEGGERS

Een uitdagend MDT-programma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud.

UITDAGING

PARTNERS

Hoe kunnen we jongeren uitdagen om bij te dragen aan maatschappelijke verandering en grenzen te verleggen bij zichzelf en hun omgeving?

RESULTAAT

Een uitdagend MDT-programma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar waarin zij in 10 weken hun eigen maatschappelijke initiatief opzetten. 

 

 • SafeHaven

 • SH!FT Foundation

 • Stichting Emancipator

 • Young Amsterdam

 • Plattelandsjongeren NLL

 • Knowmads

 • De Bildung Academy

 • Vreedzaam Oost

 • House of Deep Democracy

 • Sport Fryslân

 • Bindkracht10

 • FACET Emmen

 • Sport Zeeland

 • EyeOpenerWorks

 • Dare to be Grey

 

DIENSTEN

 • Projectontwikkeling

 • Projectondersteuning

 • Projectfacilitatie

Klimaatverandering, emancipatie, polarisatie, grenzen, eenzaamheid. Allemaal thema's die relevanter zijn dan ooit. Vooral voor jongeren, want de keuzes die vandaag gemaakt worden, hebben invloed op hun toekomst. Daarom werkt BOLT mee aan GRENSVERLEGGERS. Een uitdagend MDT-programma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd een eigen project op willen zetten met sociaal-maatschappelijke impact. Omdat jongeren een stem verdienen.

Jonge mensen rondom een tafel met het GRENSVERLEGGERS logo in het midden.

PROGRAMMA-ONTWIKKELING

GRENSVERLEGGERS biedt vier keer per jaar een groep jongeren de kans om grenzen te verleggen in zichzelf en de maatschappij. We zijn los van deze programma-rondes doorlopend verbonden aan GRENSVERLEGGERS om te ondersteunen in de doorontwikkeling van het programma. Zo kijken we elke keer weer hoe we het programma kunnen verbeteren. Sinds BOLT is betrokken bij GRENSVERLEGGERS hebben we onder andere in samenwerking met Future Nomads een Creative Paradise ontwikkeld waarin de jongeren tools krijgen om met creative thinking, design thinking en brainstormtechnieken toe te passen om tot innovatieve ideeën te komen voor maatschappelijke initiatieven. 

COACHING, FACILITATIE
& COÖRDINATIE

In de eerdere rondes van het programma hebben we een rol gespeeld in de coaching van de groepen. We hebben verschillende groepen begeleid in het proces van onderzoek doen, design thinking en realisatie.
Daarnaast hebben we delen van het programma mede-gefaciliteerd. Zo hebben we trainingen verzorgd over gender en seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, inclusief leiderschap, Deep Democracy en meer. 
Vanaf het najaar van 2023 zijn we ook mede-verantwoordelijk voor de coördinatie

van alweer de zevende ronde van GRENSVERLEGGERS. 

Mensen aan verschillende tafels bezig met een creatieve sessie.

BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. 

bottom of page