top of page
Kind met megafoon

HET GROTE DIEREN SAFARISPEL

Een spel voor kleuters om meer te leren over hun kwaliteiten en talenten.

UITDAGING

Hoe kunnen we de kloof tussen introverte en extraverte kinderen op het basisonderwijs verkleinen?

PARTNERS

  • obs IXIEJE

RESULTAAT

Een interactief spel voor kinderen in de kleuterklas.

DIENSTEN

  • Doelgroeponderzoek

  • Trendonderzoek

  • Gedragsonderzoek

  • Social design

'Wat ben je stil. Gaat het wel goed met je? Wil je niet met de andere kinderen spelen? Waarom zit je daar zo alleen?' Allemaal opmerkingen die een gemiddeld introvert kind op de basisschool wel eens heeft gehoord. Vaak zijn deze opmerkingen goed bedoeld, maar ze komen voort uit de overtuiging dat het zorgelijk is als een kind tekenen van introversie vertoont. Met andere woorden: extravert zijn is de norm en intovert zijn wijkt hiervan af. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen introverte en extraverte leerlingen op het basisonderwijs. obs-IXIEJE vroeg zich af: 'Hoe kunnen we deze kloof verkleinen?'

Image by Sigmund

ONDERZOEK

Om hier achter te komen deden we onderzoek naar introverte leerlingen in de kleuterklas. We voerden zowel literatuur- als veldonderzoek uit om achter te komen waar de behoeftes van de introverte kleuter liggen en hoe andere kinderen in de klas hiermee omgaan. Zo kwamen we tot de conclusie dat extraverte kinderen meer aandacht krijgen van de leerkracht, vaker en sneller worden gekozen bij groepsvorming en meer vriendjes en vriendinnetjes hebben in de klas. Ook deden we onderzoek naar de gevolgen van de systematische onderwaardering van introversie op latere leeftijd. Hieruit bleek dat introverte jongeren minder snel een baan vinden en vaker onzeker zijn over zichzelf.

PROBLEEMANALYSE

De kern van het probleem, ondervonden we tijdens het onderzoek, is dat eigenschappen en kwaliteiten die over het algemeen door de samenleving als 'extravert' worden bestempeld, als positiever worden gezien dan 'introverte' eigenschappen en kwaliteiten. Dit terwijl een balans volgens het bedrijf Quiet Quality juist leidt tot onder andere betere werkprestaties. Maar hoe zorgen we er dan voor dat dit ook gezien en begrepen wordt door klasgenoten en leerkrachten?

LEREN DOOR SAMENWERKING

We ontwikkelden het Grote Dieren Safarispel. 
In dit spel staat het leren over kwaliteiten en eigenschappen van verschillende mensen door samen te werken centraal. 
De leerlingen worden door het spel heen geleid door een audioverhaal die hen instructies geeft. Het doel van het spel is om het een schat te bemachtigen. Maar om deze schat te vinden moeten de leerlingen eerst op safari door de jungle. Tijdens de safari komen ze verschillende hindernissen tegen. Deze zullen ze moeten overwinnen door mini-games uit te voeren. Iedere mini-game is anders en voor elk spel zijn andere kwaliteiten vereist. De leerlingen zullen het einde van de safari dus alleen bereiken als ze samenwerken en elkaars kwaliteiten leren te waarderen.

 

Image by Annie Spratt

Door het spel samen te spelen zullen de leerlingen leren dat iedere eigenschap en kwaliteit evenveel waard is en dat je elkaar nodig hebt om verder te komen. De leerkrachten zullen door observatie hun leerlingen beter leren kennen.

BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. 

bottom of page