top of page
2 mensen die met hun handen op wit papier een afdruk achterlaten

WORKSHOP-FACILITATIE BO-DIVERSITY

Een interactieve scheurkalender met vragen, feiten en opdrachten over de rol van gender in de opvoeding.

UITDAGING

Hoe kunnen we ouders bewust maken van de rol die gender speelt in de opvoeding van kinderen?

DIENSTEN

  • Doelgroeponderzoek

  • Trendonderzoek

  • Gedragsonderzoek

  • Social design

RESULTAAT

De GenderKalender; Een interactieve scheurkalender met vragen, feiten en opdrachten over de rol van gender in de opvoeding.

PARTNER

  • Pedagogisch Verantwoord

o-diversity helpt mensen grote, actuele thema’s, zoals diversiteit en inclusie, gendergelijkheid of seksualiteit en seksuele vrijheid, tastbaar en persoonlijk te maken. Dit doen zij door 4-uur durende in-company trainingen aan te bieden. De workshops zijn een wisselwerking tussen wetenschappelijke onderzoeken, open gesprekken, quizvragen, video’s, groepsopdrachten en meer. 

Vanaf 2024 zal BOLT namens Bo-diversity workshops en trainingen verzorgen.

Image by Sai De Silva

TWEE DOELGROEPEN

We deden onderzoek naar twee doelgroepen, ouders en kinderen, om erachter te komen of gendernormen en -stereotypen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, in hoeverre ouders zich hier bewust van zijn en/of geloven dat ze hier zelf invloed op hebben. 
We ontdekten dat gendernormen en -stereotypen al op jonge leeftijd grote gevolgen kunnen hebben voor de sociale, psychologische, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De ouders die we spraken in de diepte-interviews waren zich hier over het algemeen niet bewust van. Ze hadden ook niet het idee dat ze hier zelf invloed op hebben. Daarnaast gaven ze aan hun kinderen wel genderbewust (met oog voor de gevolgen van gendernormen en -stereotypen) wilden opvoeden, maar dat ze niet genoeg informatie en handvaten hebben om dit te doen.

ONTWIKKELING

Aan de hand van de onderzoeksresultaten ontwikkelden we een tool waarmee ouders meer informatie kunnen verkrijgen over de rol van gender in de opvoeding en leren hoe ze deze informatie kunnen toepassen in de opvoeding van hun eigen kind(eren). De GenderKalender biedt 365 dagen aan vragen, opdrachten en informatie over dit thema. Elk kalenderblad bevat een QR-code met een link naar een Instagram pagina waar ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan over de vragen en opdrachten. Zo wordt een community opgebouwd van ouders die elkaar ondersteunen in de genderbewuste opvoeding. De voorkant van de kalender kan worden gevouwen tot een mapje, waarin de kalenderbladen kunnen worden bewaard als gespreksstarter voor als het kind ouder is. 

De interactieve scheurkalender voor de moderne ouder die meer wil leren over gender in de

BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. 

bottom of page