top of page
3 mensen waarvan 1 scherp op de voorgrond en 2 wazig op de achtergrond.

TRAIN-DE-COACH
ELANCE ACADEMY

Een train-de-trainer voor coaches van ELANCE Academy

UITDAGING

PARTNERS

Hoe kunnen we de coaches van ELANCE Academy voorzien van de juiste tools om om te gaan met de thema's gender en seksualiteit?

  • ELANCE Academy

DIENSTEN

RESULTAAT

Een train-de-trainer voor ELANCE coaches.

  • Doelgroeponderzoek

  • Workshop-ontwikkeling

  • Workshop-facilitatie

Als je jong bent, krijg te maken met een hoop uitdagingen. Naar school gaan, werken, vrienden maken, verliefd worden, het hoort er allemaal bij. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar wat als je daarnaast ook nog eens worstelt met je seksualiteit en/of genderidentiteit? Ook bij ELANCE Academy zien ze dat deze thema's een rol spelen in de ontwikkeling van de jonge meiden die zij coachen. Hoe ga je hier als coach mee om? 

Elance logo

GEVOELIGE THEMA'S

ELANCE Academy coacht jonge meiden en vrouwen tussen de 10 en 27 jaar en en helpt hen hun dromen, ambities en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De coaches, zelf ook jonge meiden en vrouwen, ondersteunen hun coachees in alles wat er bij het leven van een jonge meid komt kijken. ELANCE signaleerde dat er steeds meer coachees zijn die vragen hebben over of bezig zijn met genderidentiteit en seksualiteit. Als coach is het belangrijk om te weten hoe je op deze vragen moet reageren en hoe je het gesprek aan kan gaan over deze, soms gevoelige, thema's. 

INTERACTIEVE WERKVORMEN

Om de ELANCE coaches hierop voor te bereiden ontwikkelde we een train-de-coach, met interactieve werkvormen. Dit deden we aan de hand van een co-creatie sessie met twee ELANCE coaches, waarin we de behoeften van de coaches in kaart brachten. 
We leerden de deelnemers meer over gendernormen en -stereotypen, de verschillende fases van identiteitsontwikkeling en gingen we met hen in gesprek over seksualiteit en uit de kast komen. Ook deelden ze casussen rondom hun eigen ervaringen met betrekking tot dit thema. Na afloop gaven de coaches aan veel beter voorbereid te zijn op een gesprek over gender en seksualiteit met hun coachee en ook meer kennis te hebben over deze thema's. 

3 mensen lachen naar de camera en op tafel liggen vellen papier.

BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. 

bottom of page